Społeczna rola samochodu

z perspektywy doświadczeń polskich kierowców

Dawid Krysiński, dawid.krysinski@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką samochód odgrywa w życiu Polaków. W tekście opisano poprzednie badania o charakterze ilościowym, które prowadzono w Polsce pod kątem sprawdzenia, czy samochód może zostać zastąpiony innymi formami transportu. Autor argumentuje, że analizy te są niewystarczające i opisuje wyniki badań jakościowych, które ukazują dodatkowe znaczenia przypisywane motoryzacji. W tym świetle, samochód jawi się jako integralny element nowoczesności i ponowoczesności, a jego rola zdaje się być wieloaspektowa i stabilna.

 

Słowa kluczowe: znaczenie samochodu, miasto modernistyczne i postmodernistyczne, środki transportu, mobilność przestrzenna, transport zrównoważony

 

The Social Role of The Car From the Perspective of Polish Drivers’ Experiences

 

ABSTRACT

The aim of this paper is to show the  role of the  car in Polish peoples’ lives. The text describes previous quantitative methods of analysis which are used by Polish scientists to determine if the car could be replaced by other means of transport. The author argues that the analyses are insufficient. Therefore, the article includes alternative, qualitative research showing additional significations of the car. In this light, the car is seen as an integral element of modern and postmodern life. Its role is also seen as stable and multifaceted.

Key words: signifi cations of a car, modern and postmodern city, means of transport, spatial mobility, transport sustainability

 

 

DOI: 10.15503/onis2014-405-413

pdf pełna wersja