Bez cenzury, czyli nauczyciel na forum internetowym

Marta Bujewska, marta.bujewska@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

 

Streszczenie

Celem tekstu jest prezentacja wyników przeprowadzonego badania. Polegało ono na analizie wypowiedzi początkujących nauczycieli na forum internetowym. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, z jakimi problemami i wątpliwościami zmagają się młodzi nauczyciele. Przeprowadzone badanie mieści się w jakościowej strategii badań. Zastosowano metodę analizy tekstów, którymi były wypowiedzi początkujących nauczycieli na forum internetowym.

 

Słowa kluczowe: forum internetowe, nauczyciel - stażysta, początkujący nauczyciele, problemy młodych nauczycieli, teoria dwóch racjonalności

 

Without censorship - the internet forum for teachers

Abstract

The aim of the text is to present the results of our audit. It was based on the analysis of expression of new teachers in the online forum. Sought to answer the question of what problems and doubts struggling young teachers. Determination of the activity of teachers in the online forum as devoid of censorship, is to expose the potential of this area of research.

Keywords: Internet forum, a teacher - trainee, novice teachers, the problems of young teachers, the theory of the two Rationalities

 

DOI: 10.15503/onis2014-384-391

 

pdf pełna wersja