Kapitał społeczno-ekonomiczny uczniów

z prywatnych szkół podstawowych

Anna Mazurowska-Domeracka, mazurowska.a@gmail.com

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na społeczność klientów prywatnych szkół podstawowych. Niepubliczne szkoły podstawowe w wyniku rekrutacji tworzą specyfi czne środowiska o wysokim poziomie kapitału społeczno- ekonomicznego, nastawione w dalszej perspektywie na sukces edukacyjny uczniów.

Słowa kluczowe: kapitał społeczno-ekonomiczny, szkoły prywatne, klasy średnie, kształcenie niepubliczne

 

Capital socio-economic students from private primary schools

Abstract

The aim of this article is to draw the  attention of the customer community to private primary schools. Non-public primary schools establish as a result of the recruitment specific environments with a high level of socio-economic capital and an expectation of educational success of students in a long-term perspective.

Key words: socio-economic capital, private schools, the middle classes, non-public education

 

DOI: 10.15503/onis2014-352-356

 

pdf pełna wersja