Muzyczne oswajanie dzieci ze strachem

Joanna Szczyrba, joanna.szczyrba.up@ gmail.com

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Ul. Podchorążych 2, Kraków

 

Abstrakt

Istotę muzycznego oswajania dzieci ze strachem, w kontekście mojego artykułu, stanowi piosenka, dotycząca tematyki strachu, której odpowiedni dobór pod względem treści emocjonalnej i muzycznej stwarza szeroką przestrzeń do organizowania rozmaitych działań edukacyjnych. Jej poznanie ma zatem wymiar istotny nie tylko ze względu na aspekt muzyczny i kulturowy, ale także emocjonalny. Na podstawie badania dokumentów i analizy materiału symbolicznego w artykule podejmuję próbę odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu wyrażenia emocji strachu w warstwie tekstowej i muzycznej piosenek dla dzieci.

Słowa kluczowe: strach, muzyka, dzieci, piosenki dla dzieci, edukacja muzyczna, edukacja emocjonalna

 

Familiarizing children with fear by music

The gist of familiarizing children with fear by music, in the context of this article, is a song, covering a fear topic. Adequate choice of such a song, in terms of emotional and musical contents, creates a wide space to arrange different educational actions. Knowing the song has therefore not only musical or cultural aspect, but the emotional one as well. On the grounds of studying documents and symbolic material analysis, I will try to answer a following question in this article: What's the way of expressing the emotion of fear in textual and musical layers in children songs.

Key words: fear, music, children, songs for children, music education, emotional teaching

 

DOI: 10.15503/onis2014-342-351

 

pdf pełna wersja