Poradnictwo zawodowe w szkołach

w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Małgorzata Kozłowska , gosia.kozlowska13@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Abstrakt

Temat poradnictwa zawodowego na terenie szkół w II Rzeczpospolitej pozostaje wciąż bardzo słabo zbadany. Można wskazać na niewielką liczbę prac poruszających tą problematykę. Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie głównych działań, stosowanych metod i technik oraz wiodących zadań i ról podmiotów pracujących w obszarze poradnictwa

zawodowego na terenie szkół w interesującym badacza momencie historycznym. Szczególny akcent w artykule jest położony na funkcję lekarza, psychologa szkolnego oraz nauczyciela. Istotne będzie także prześledzenie zasadniczych nurtów i idei, które wpływały na kształt poradnictwa zawodowego na terenie szkół.

 

Słowa kluczowe: poradnictwo zawodowe, psychotechnika,  dwudziestolecie międzywojenne, doradca zawodowy, historia poradnictwa, poradnictwo szkolne

 

Professional counseling at schools during the  interwar period in Poland

 

ABSTRACT

There is a small amount of publication about professional counseling during the  interwar period in Poland. The main aim of the article is to present basic activities of school practice, methods and foreground tasks and jobs people,  of those who gave professional advice of choosing a career. The author of the article wants to accent the special roles of the school’s physicians, psychologists and pedagogues. It is interesting to picture also the primal mainstreams and ideas which impacted on formation of school counseling in that time.

Key words: professional counseling, psychotechnique, interwar period in Poland, occupational counselor, the history of the counseling, school counseling

 

DOI: 10.15503/onis2014-337-341

 

pdf pelna wersja