Żywot Polaka na Sachalinie w latach ₈₀. i ₉₀. XIX w.

Przypadek Edmunda Płoskiego

Jaźwiński Rafał , Łukawski Krzysztof, rafal.jazwinski@wp.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej/Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa/Ul. Mickiewicza 36B, 06-100 Pułtusk

 

Streszczenie

Artykuł dotyczy pobytu polskich zesłańców politycznych na najdalej wysuniętej na wschód, azjatyckiej części Rosji w latach 80. i 90. XIX w. Życie więźniów pokazano na przykładzie Edmunda Płoskiego, jednego z przywódców partii Proletariat, który za swoją działalność polityczną został skazany na 16 lat katorgi na Sachalinie. Bazę źródłową niniejszego artykułu stanowią pozostawione przez niego, dotąd nieznane, wspomnienia z kilkuletniego pobytu na kresach imperium rosyjskiego.

Słowa kluczowe: inteligencja, katorga, nauczyciel, Polacy, Sachalin, zesłanie

 

The existence of a Pole in Sakhalin in the 80’s and 90’s of the 19th century. Edmund Płoski case

 

ABSTRACT

The article focuses on a stay of Polish political exiles in the far East, in the Asian side of Russia in the 80’s and the 90’s of the nineteenth century. A life of Edmund Płoski, one of the leaders of the Proletariat party, is given as an example of a life led by the exile. Płoski was sentenced to 16 years of penal servitude in Sakhalin for his political actions. The source basis consists of his previously unpublished memoirs written during his stay at the edge of Russian Empire.

Key words: intelligentsia, torture, teacher, Poles, Sakhalin, exile

 

DOI: 10.15503/onis2014-328-336

 

pdf pełna wersja