„O zganianiu zmaz z lica...” - przejawy medycyny estetycznej

w osiemnastowiecznych poradnikach medycznych

Weronika Kocela, weronikakocela@gmail.com

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

Streszczenie

Gładka cera, lśniące włosy i zgrabna figura to marzenie nie tylko współczesnej kobiety. W XVIII w. płeć piękna również chciała jak najlepiej zadbać o swoją urodę. Zamiast wyprawy do salonów kosmetycznych panie miały do dyspozycji poradniki medyczne i zawarte w nich liczne wskazówki dotyczące tego, jak samodzielnie w domu przygotować różnego rodzaju medykamenty. Przeanalizowanie zaproponowanych w poradnikach medycznych przepisów pozwoli więc na odkrycie osiemnastowiecznej ,,medycyny estetycznej”.

 

Słowa kluczowe: poradniki medyczne, literatura użytkowa, kobieta w XVIII wieku, kultura medyczna, medycyna estetyczna

 

 „About removal of blemishes from the face...” – expressions of aesthetic medicine in eighteenth - century medical handbooks

 

ABSTRACT

Smooth complexion, shining hair and a shapely figure it is a dream not only  of modern woman.  In  the 18th century women also wanted to take care of their appearance. Instead of going to cosmetic salons, they could use medical guides and tips concerning preparation of different medicines: ointments, brews, tinctures which help keep the  young and healthy look. Analysis  of prescriptions from medical guides gives a glimpse of secrets of aesthetic medicine  in the 18th century and shows how important a  thing  it was for every woman - irrespective of her social rank - to be attractive.

Key words: medical guides, usable literature, woman in 18th century, medical culture, aesthetic medicine

 

DOI: 10.15503/onis2014-315-319

 

pdf pełna wersja