Czy Kazimierz Wielki byŁ wysoki?

WielkoŚć historyczna wŁadcy jako wyznacznik

jego szacowanego wzrostu

Piotr Sorokowski, Agnieszka Sabiniewicz, Irmina Rusicka, Agnieszka Niemczyk,

Uniwersytet Wrocławski,

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

Streszczenie

W prezentowanych badaniach sprawdzono, czy na ocenę wzrostu władcy może wpływać informacja o jego „historycznej wielkości”. W eksperymencie I manipulowano sukcesami, które osiągnął Baure (panujący w Egipcie około 2500 lat p.n.e.), i uzyskano 10 cm różnicy w ocenie wzrostu „sprawnego” i „nieudolnego” władcy. W eksperymencie II porównano szacowany wzrost najbardziej cenionych i najgorszych polskich królów: „wielkich” badani uważali za istotnie wyższych od przedstawianych jako nieudolni. Wyniki te sugerują, że osoby sprawujące władzę są spostrzegane jako wyższe, ale

tylko gdy rządzą dobrze.

Słowa kluczowe: wzrost, polscy królowie, status społeczny

 

Was Kazimierz Wielki tall? HIstorical signiÞ cance of the sovereign as a determinant of his estimated stature

Abstract

In presented study it was shown that the estimated height of the rulers might be infl uenced by their ‘historical greatness’. In Study I (N=63) the successes achieved by Baure (Egyptian ruler about 4500 years ago) were manipulated and difference of 10 cm was obtained between the  assessments of ‘skilful’ and ‘incompetent’ ruler. In Study II (N=153) the

estimated height of the most respectful and the worst Polish kings were compared. In the raters’ assessment, ‘great’ Polish kings were taller than the worst. Results suggest, that powerful people are perceived as taller than in reality, but only when their rules are assessed positively.

Key words: height, Polish kings, social status

 

DOI: 10.15503/onis2014-306-314

 

pdf pełna wersja