Przeszłość rekonstruowana.

Edukacja historyczna w muzeum narracyjnym

Urszula Sobczyk, sobczyk.urszula@gmail.com

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

Streszczenie

Ponieważ zadaniem muzeów narracyjnych jest upowszechnianie starannie wypracowanych interpretacji historii, edukacja muzealna stanowi element w immanentny sposób wpisany w ich funkcjonowanie. Choć jest działalnością o doniosłym znaczeniu społecznym, wychowawczym i etycznym, sprzyja zniekształcaniu wiedzy historycznej. Artykuł odsłania przyczyny tych deformacji: wpływ historii, pamięci kulturowej, ideologii, ustaleń dydaktycznych i psychologicznych, polityki historycznej państwa, zaplecza fi nansowego i infrastrukturalnego placówki oraz jednostkowych predyspozycji, wiedzy i poglądów edukatora.

Słowa kluczowe: edukacja historyczna, edukacja muzealna, muzeum narracyjne, polityka historyczna, przemoc symboliczna, historia, pamięć

 

The past (re)constructed. Historical Education in the narrative museum

Abstract

The article explores specifi c of narration museums. Explain that the aim of them is to spread carefully worked interpretations of history. Next, shows that museum education is the element writt en immanently in their functioning. The main topic is to unveils deformation of the content of the historical museum education, such as historical influence, cultural memory,

ideology, didactical and psychological arrangements, historical politics of the country, fi nancial and infrastructural supply of the agency and individual predispositions, educator’s knowledge and ideas.

 

Key words: historical education, museum education, narrative museum, historical policy, symbolic power, history, memory

 

DOI: 10.15503/onis2014-297-305

 

pdf pełna wersja