Różnice i podobieństwa w percepcji barw: czerwonej, białej, błękitnej u osób z dysfunkcją wzroku i widzących oraz wykorzystanie symboliki barw w audiodeskrypcji

Beata Jerzakowska, Beata.jerzakowska@gmail.com
Uniwer sytet im. Adama Mickiewicza
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Analizie poddano kolory: biały, czerwony, błękitny. Przedstawiono z czym kojarzą się one badanym.Na wykresach zilustrowano procentową częstotliwość występowania poszczególnych skojarzeń. Otrzymane skojarzenia uszeregowano, m.in. ze względu na symbolikę oraz abstrakcyjność skojarzenia. Ostatnią częścią badania było porównanie skojarzeń symbolicznych, które pojawiły się przy poszczególnych barwach z symboliką uwzględnioną w słownikach symboli. Badanie odniesiono do tekstów audiodeskrypcji (AD) i sprawdzono czy korzystają one z bogatej symboliki barw ukutej w tradycji i kulturze.

 

Słowa kluczowe: niewidomi, audiodeskrypcja, kolory, symbolika

 

Differences and similarities in perceptron of colours: red, white and azure for blind and sighted people and use of colours in audio description

 

ABSTRACT

This paper is about sign perception of colors for sighted and blind people. We selected three different colours: white, red and blue.  Associations are presented which are  given to each  of respondents in both groups. We then checked how answers corresponded with symbolic meaning of  the three colors known from literary, psychological and linguistic stereotypes. We also checked if white, red and blue matter symbolize meaning in audio description, which is  a technique  to describe art for blind people.

 

Keywords: blind people, audio description, colours, symbols

 

DOI: 10.15503/onis2014-232-241

 

pdf pełna wersja