Nie-ludzkie arcyludzkie – Tadeusza Kantora gry z materią

Magdalena Skrzypczak, magdalenaskrzypczak@op.pl
Uniwersytet Łódzki
Ul. Narutowicza 65, Łódź

STRESZCZENIE

Autorkę artykułu interesuje status wybranych aspektów materii, tandeta i atrapa w twórczości Tadeusza Kantora. W szkicu podejmuje ona próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest materia, przedmiot, jego resztka, strzęp, skrawek, które uwodzą nie tylko wyobraźnię twórczą artystów, ale niemalże zmuszają szerokie grono odbiorców sztuki i potencjalnych interpretatorów do wnikliwej analizy residuum, z którym przyszło im obcować. Autorka szkicu nawiązuje również do humanistyki nieantropocentrycznej i do koncepcji materii Brunona Schulza.

 

Słowa kluczowe: Tadeusz Kantor, materia, tandeta, atrapa, bio-obiekt, ambalaż, przedmiot biedny

 

Non-human (all too human). Tadeusz Kantor’s games with matter

 

ABSTRACT

The paper focuses on the chosen aspects of matter, the shoddy and the dummy in Tadeusz Kantor’s oeuvre. It is also an attempt to answer the question of the artistic genealogy of matter, an object, its remnant, shred, or scrap, which seduce artists’ imagination, and how it is possible that shoddy objects inspire potential researchers and interpreters to analyze this peculiar residuum. The author of the article recalls Kantor’s strange figures, bio-objects, in the context of the concept of matter by Bruno Schulz and the contemporary idea of non-anthropocentrism.

 

Key words: Tadeusz Kantor, matter, shoddy, dummy, bio-object, emballage, poor object

 

DOI: 10.15503/onis2014-212-221

 

pdf pełna wersja