Kręć się, kręć wrzeciono. O tkactwie i jego symbolice w perspektywie genderowej

Marta Rudnicka, m.rudnicka92@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest analiza przypadku tkactwa z regionu łowickiego pod względem symbolicznym, społecznym oraz kulturowym. W tym celu odwołuję się do szerokiego wachlarza przykładów, odnosząc się do historii, symboliki oraz zmieniającej się roli społecznej tkactwa. Jednym z moich priorytetów jest zarysowanie genderowo ukonstytuowanego podziału ról społecznych podczas obróbki lnu, przędzenia i tkania. Przywołuję zatem ukonstytuowane na gruncie humanistyki podziały natura-kultura, domowe-zewnętrzne, a także korzystam z teoriii marksistowskich oraz strukturalistycznych. Jednocześnie nie prowadzę silnie zarysowanej polemiki z żadną z wymienionych teorii, zgodnie z założeniem opisania zjawiska, jakim jest tkactwo w Łowiczu, a nie krytyki naukowej.

 

Słowa kluczowe: tkactwo, gender, symbolika tkactwa, teorie feministyczne, kulturowy podział ról społecznych

 

Spin on, spin on. Weaving and its symbolism in the perspective of gender studies

 

ABSTRACT

This article aims to examine the case of gender roles intertwined with the tradition of spinning and weaving within the community of Łowicz region, Poland. My interest in this particular case was aroused during fieldwork I conducted there covering the topic of local traditional craft. In my article I pursue the aim by invoking various examples both from history, mythology and scientific theories following the origin and development of  spinning and weaving  Special attention is paid to feminist, gender, marxist and stucturalist theories with a view of a multidimensional coherent and plausible explanation. In the end I resort to these for an ultimate evaluation of Łowicz’s weaving tradition.

 

Key words: weaving, spinning, gender roles, weaving symbolism, feminist theories

 

DOI: 10.15503/onis2014-180-186

 

pdf pełna wersja