Analiza badań nad rodzinami homoseksualnymi

Dorota Dolata, e-mail: dorotata464@o2.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, a także analiza badań dokonanych przez różnych badaczy na rodzinach homoseksualnych wychowujących dzieci. Tematyka ta zostanie przeanalizowana na kilku płaszczyznach korelujących ze sobą: funkcjonowania rodziny, przebiegu interakcji i sposobu komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami, jakości funkcjonowania psychospołecznego dzieci z tych rodzin, jak również orientacji seksualnej dorosłych osób, wychowanych w takich rodzinach.

Słowa kluczowe: teoria systemowa, rodzina homoseksualna, dzieci, wychowanie, orientacja seksualna, funkcjonowanie psychospołeczne

 

Analysis of researche on homosexual parents

Abstract

The aim of this article is to present, as well as the analysis of the research carried out by researchers from diff erent researchers on the homosexual families who are bringing up children. This subject will be examined at several levels correlated with each other: family functioning, process of interaction and the mode of communication between the members, the quality of the psychosocial functioning of children from these families, as well as sexual orientation adults who were growing up in homosexual families.

Key words: theory system, homosexual family, children, bringing up, sexual orientation, psychosocial functioning

 

DOI: 10.15503/onis2014-171-179

 

pdf pełna wesja