Pługiem i purpurą albo Polska Ludowa jako monarchia

Piotr Kuligowski , Piotr.kuligowski.1990@gmail.com
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań


STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy monarchistycznych koncepcji Polski Ludowej. O Polsce Ludowej na polskiej lewicy i centrolewicy pisano i dyskutowano przynajmniej od 1905 r., a koncepcje monarchistyczne były niszowe wśród jej wyobrażeń. Pojawiły się one jedynie w programie Związku Młodej Polski Ludowej w 1907 r. oraz w analogicznym dokumencie Zjednoczenia Ludowego z 1917 r. Pierwszy z tych tekstów jest bardziej socjalny w sferze społecznej, drugi – nieco bardziej zachowawczy. Oba są jednak świadectwem chłopskiego przywiązania do instytucji monarchii, które zniknęło ostatecznie w okresie międzywojennym.

 

Słowa kluczowe: chłopi, demokracja, monarchia, Polska Ludowa, program

 

With plow and purple – Poland of the People as monarchy

 

ABSTRACT

The article is about monarchist conceptions of People’s Poland. Polish left-wing and center-left were writing and were discussing a People’s Poland since at least 1905, but conceptions of monarchy were niche ideas. They ocurred only in the program of  the Association of Young People’s Poland in 1907 and in  an analogical document of the  Union of People from 1917. The First text is more welfare in social things,  the second – little more conservative. However both are the proof, that peasants were attached to monarchy. This attachment disappeared in the  interwar period.

 

Key words: democracy, monarchy, peasants, People’s Poland, program

 

DOI: 10.15503/onis2014-141-145

 pdf pełna wersja artykułu