Edukacyjne i socjalizacyjne aspekty kultury popularnej.

Fascynacje literackie młodego pokolenia

Wiktoria Kiwior, wiktoria.kiwior1@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Abstrakt

Artykuł dotyczy edukacyjnego oraz socjalizacyjnego potencjału kultury popularnej, która ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie młodego pokolenia. Dzisiejsza rzeczywistość młodego człowieka przesycona jest przekazami medialnymi, a jej odbiór zapośredniczony przez środki masowego przekazu. Literatura popularna stanowi ważny obszar kultury

popularnej, a dzieła zaliczane w jej poczet to bestsellery rynków księgarskich. Celem badań, przeprowadzonych za pomocą wywiadów swobodnych było określenie miejsca, roli oraz funkcji literatury w życiu adolescentów, określenie fascynacji literackich oraz dotarcie do edukacyjnych i socjalizacyjnych wymiarów literatury popularnej.

Słowa kluczowe: kultura popularna, literatura popularna, czytelnictwo, młodzież

 

Educational and socialization aspects of popular culture. Literary fascination of the young generation

 

Abstract

The aim of the article is to show a socialization and education potential of popular culture, which has a substantial influence on the today’s young generation. Nowadays young people live in the reality, which is dominated by different types of media. Popular culture is a very important agenda of socializing and area of non-formal education and popular literature is a big part of popular culture. The studies have been carried out by the free interview. Purpose of the studies was to determine the place, role and function of literature in the lives of adolescents, their literary fascination and determine the education and socialization potential of literature, especially of popular literature.

Keywords: youth, popular culture, reading, popular literature

 

DOI: 10.15503/onis2014-128-140

 

pdf pelna wersja