Zmiana kręgu spadkobiercÓw – implikacje dla postępowania

cywilnego i podatkowego

Anna Hnatów, anna.hnatow@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

Streszczenie

Zmiana kręgu spadkobierców wywołuje konsekwencje nie tylko w prawie cywilnym, ale także w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu podatkowym. W artykule starano się przedstawić powyższe konsekwencje,

w szczególności w postępowaniu z art. 679 KPC oraz postępowaniu podatkowym w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn.

Słowa kluczowe: spadkobiercy, postępowanie cywilne, postępowanie podatkowe, nabycie spadku

 

Changing the circle of heirs - implications for civil and tax proceedings

Abstract

Changing the heirs causes consequences not only in civil law, but also in civil and tax proceedings. The article aims to show these consequences, especially in dealing with the art. 679 KPC and tax proceedings relating to the determination of inheritance tax.

Key words: heirs, a civil proceedings, a tax proceedings

 

DOI: 10.15503/onis2014-110-118

 

pdf pełna wersja