"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 Emigracja zarobkowa rodziców a problem eurosieroctwa

Małgorzata Jawna

Uniwersytet Wrocławski

malgorzatazeman@wp.pl

Aneta Kaczmarek

Uniwersytet Wrocławski

tula6@o2.pl


Streszczenie:

Masowa emigracja w celach zarobkowych zapoczątkowała nowe zjawisko społeczne w naszym kraju tzw. eurosieroctwo. Z badań przeprowadzonych w tym obszarze wynika, iż zjawisko to dotyczy wielu polskich rodzin. Niesie ono za sobą poważne konsekwencje pedagogiczne i społeczne. Rodzice przebywający poza granicami kraju często są nieświadomi, wyłączenia z realizacji swojego rodzicielstwa i trącą możliwość wywierania wpływu na rozwój dziecka. W konsekwencji może to doprowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji przez dziecko. Brak kontaktu z rodzicem często powoduje zaburzenia procesu socjalizacji, a także nasilenie zachowań aspołecznych u tzw. eurosierot. Proces wychowania dziecka w takim modelu rodziny zostaje niejednokrotnie zakłócony w obszarze: wychowawczym, socjalno-bytowym, szkolno-edukacyjnym i  emocjonalnym.

 

Słowa kluczowe:

eurosieroctwo, eurosierota, rodzina, emigracja, skutki wychowawcze, społeczne skutki migracji rodziców.

 

   DOI: 10.15503/onis2013-88-95

 

pdf pełna wersja