"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Twórczość jako umiejętność wyjątkowa i powszechna:z naciskiem

na zakres skojarzeń

 

Małgorzata Osowiecka

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Wydział Zamiejscowy w Sopocie

malgorzataosowiecka@gmail.com

 

Streszczenie:

Umiejętność dokonywania dalekich i oryginalnych skojarzeń (asocjacji) jest niezbędna w powstawaniu twórczych pomysłów. Jest to jednak obszar niedostatecznie opisywany i eksplorowany. W niniejszym artykule podjęłam więc próbę uwypuklenia wagi procesów asocjacyjnych w twórczym generowaniu pomysłów. Zaczęłam od przeglądu teorii leżącej u podstaw zajmowania się twórczością w psychologii w ogóle. Następnie skupiłam się na ujęciu egalitarnym, według którego twórczość jest uniwersalną cechą przypisaną każdemu człowiekowi. Na kanwie obserwacji własnych opisałam

i przeanalizowałam wagę dalekich skojarzeń w procesie twórczego rozwiązywania problemów, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Na koniec odpowiedziałam na pytanie, w jaki sposób rozwijać twórczość.

 

Słowa kluczowe:

twórczość, zakres skojarzeń, myślenie dywergencyjne, kreatywność, podejście egalitarne, trening twórczości

 

 

 

  DOI: 10.15503/onis2013-75-87

 

pdf pełna wersja