"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Przedmiot prawa autorskiego w doktrynie i orzecznictwie

sądów polskich

Bartosz Chudziński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

bartosz.chudzinski@onet.eu

 

Streszczenie:

Zamierzeniem niniejszego artykułu jest analiza pojęcia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym celu Autor  omawia poszczególne przesłanki utworu z naciskiem na ich interpretację doktrynie i orzecznictwie. Scharakteryzowane zostają także wzajemne relacje zachodzące pomiędzy utworami pierwotnymi a stworzonymi na ich

podstawie opracowaniami. Omówione zostaje także orzeczenie dotyczące plagiatu i związanej z nim „twórczości paralelnej”. Konkludując rozważania Autor wyraża aprobatę dla obecnej linii orzeczniczej sądów polskich.

 

Słowa kluczowe: utwór, przesłanki utworu, utwór inspirowany, utwór zależny, plagiat, twórczość paralelna.

 

  DOI: 10.15503/onis2013-64-72

 

pdf pełna wersja