"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Zmierzch bogów – o zasadności likwidacji habilitacji i profesury

w Polsce i krajach europejskich

Kamil Błaszczyński

Uniwersytet Wrocławski

kamil.b@gmail.com

 

Streszczenie:

Niniejszy tekst ma za zadanie wprowadzić czytelnika w historyczny i współczesny kontekst toczącej się debaty dotyczącej stopni i tytułów naukowych. Po krótkim wstępie wprowadzającym, pokazującym proces ich tworzenia na przestrzeni wieków, przedstawiam polski system promocji uczonych. Przedstawiam dwa główne stanowiska ideologiczne powstałe w wyniku podniesienia interesującego mnie problemu, dzielące środowisko uczonych na obóz liberalny i konserwatywny. Uzupełniam go wątkiem o Deklaracji Bolońskiej, której zamierzeniem była reforma szkolnictwa wyższego w Europie, w tym interesującego mnie ładu akademickiego. W oparciu o artykuły zamieszczane w Internecie, przybliżam również argumentację dwóch stron jakie wyklarowały się w toku obserwacji i partycypacji w rozpatrywanym niżej problemie. Następnie przedstawiam pokrótce własne stanowisko, które nie tyle przyjmuje wartość arbitralną, co jest jednym z głosów w dyskusji. Celem artykułu jest skłonienie do refl eksji osób wiążących swoją przyszłość ze światem nauki.

 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, stopnie naukowe, tytuły naukowe, konserwatyzm, liberalizm

 

 

DOI: 10.15503/onis2013-54-63  

 

pdf pełna wersja