"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

W odmęcie walki prawa z bezprawiem*

– rola adwokata w postępowaniu sądowym

 Bartosz Chudziński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

bartosz.chudzinski@onet.eu

 

 

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zawodu adwokata w kontekście idei towarzyszących ustanowieniu tej profesji oraz jej praktycznego zastosowania. Zarysowując dzieje adwokatury, autor stara się przybliżyć zadania i obowiązki jakim musi sprostać adwokat reprezentując klienta w postępowaniu sądowym. Duży nacisk położony zostaje na wymogi etyczno- moralne towarzyszące kontaktom z klientem. Autor stanowczo sprzeciwia się pojawiającym się w świadomości społecznej negatywnym wyobrażeniom o członkach palestry.

 

Słowa kluczowe: adwokat, obrońca, pełnomocnictwo, etyka adwokacka, reprezentowanie klienta przed sądem.

 

   DOI: 10.15503/onis2013-36-45

 

pdf pełna wersja