"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 European Glass Context 2012 – sztuka szkła w Europie

Ewelina Kwiatkowska

Uniwersytet Wrocławski

ewelina.kwiatkowska@gazeta.pl


Streszczenie:

Już po raz drugi na wyspie Bornholm w Danii odbył się European Glass Contex 2012 będący częścią sympozjum poświęconemu współczesnej sztuce szkła i ceramiki. Co dwa lata odbywają się wymiennie European Glass Context oraz European Ceramic Context, które są jednymi z bardziej

liczących się przeglądów tych sztuk. Tegoroczne wydarzenie skupiło się przede wszystkim na dwóch wystawach głównych – Europejskie Szkło Artystyczne i Nowy Talent – w których wzięło udział 96 artystów z 28 krajów Europy. Z Polski do udziału zostały zaproszone cztery artystki:

Barbara Idzikowska, Monika Rubaniuk (kategoria: Artyści Szkła) oraz Patrycja Dubiel i Marzena Krzemińska (kategoria: Nowy Talent). Program European Glass Context był bardzo rozbudowany (warsztaty, seminarium, konferencja naukowa) którego tematem przewodnim było 50 lecie ruchu

Studio Glass powstałego w Stanach Zjednoczonych. Organizatorzy pragnęli poddać rozważaniom aktualną kondycję sztuki szklanej materii, w jaki sposób zmieniała się na przestrzeni lat i co ważniejsze, czy szkło znalazło swoich odbiorców? European Glass Context jest wydarzeniem, które pomaga w odpowiedzi na postawione powyżej pytania. Daje możliwość skonfrontowania  różnych postaw artystycznych w jednym czasie, w jednym miejscu.

 

Słowa kluczowe:

szkło artystyczne, polskie szkło współczesne, European Glass Context 2012, Barbara Idzikowska, Monika Rubaniuk, Marzena Krzemińska, Patrycja Dubiel, Royal Danish Academy School of Design, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Szkła i Ceramiki

 

   DOI: 10.15503/onis2013-312-325

 

pdf pełna wersja