"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Ziemska czy niebiańska? Wizja miłości u Cypriana Kamila

Norwida i Sørena Kierkegaarda

Maria Walczak

Uniwersytet Jagielloński

maria.walczak@autograf.pl

Aleksandra Krogulska

Uniwersytet Jagielloński

krogulska.aleksandra@gmail.com

 

Streszczenie:

Søren Kierkegaard i Cyprian Kamil Norwid nie należą do często zestawianych ze sobą twórców. Jednak ich wizje miłości mają wiele wspólnych cech. Odwołują się do konwencjonalnych przejawów tego uczucia: aktu zaręczyn i małżeństwa. Krytykują złudność i niedoskonałość „miłości ziemskiej”. Wskazują na duchowy wymiar tego uczucia oraz możliwość miłości przy dążeniu ku boskiemu wymiarowi.

 

Słowa kluczowe:

miłość, fi lozofi a egzystencjalna, Søren Kierkegaard, Cyprian Kamil Norwid

 

   DOI: 10.15503/onis2013-294-302

 

pdf pełna wersja