"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Wielka (nie)Obecna utkana z cierpienia i chichotu – tajemnicza postać wędrowna1 w teatrze i pismach

Tadeusza Kantora

Magdalena Skrzypczak

Uniwersytet Łódzki

magdalenaskrzypczak@op.pl

 

Streszczenie:

W artykule interesuje mnie etap artystycznych poszukiwań Tadeusza Kantora po 1975 r. – Teatr Śmierci. Galeria postaci w Teatrze Śmierci jest wielce osobliwa. Stanowi zbiór fi gur hybrydycznych, które można badać w kontekście estetyki groteski i makabreski. W szkicu dokonuję analizy jednej spośród nich – tajemniczej i niejednoznacznej postaci sprzątaczki „wędrującej” przez teatr i pisma Kantora (od Umarłej klasy do Dziś są moje urodziny). Szkic jest próbą odpowiedzi na pytanie, kim/czym jest ta postać wędrowna dla projektu artystycznego Kantora i jak można tę fi gurę interpretować.

 

Słowa kluczowe:

literatura, teatr, antropologia, postać, groteska, wędrowiec, pamięć, esencja, śmierć

 

  DOI: 10.15503/onis2013-286-293

 

pdf pełna wersja