"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Niebezpieczne książki. Rozważania o kategorii opresji w literaturze dla najmłodszych

Jowita Gromysz

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych

Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego

jowitamysz@gmail.com

 

Streszczenie:

Poddając analizie wybrane teksty polskiej i zagranicznej literatury dziecięcej z okresu XIX i XX wieku, warto zwrócić uwagę na ich opresyjność w perspektywie nadawczo-odbiorczej. Kategorię opresji można obserwować w zależności od przyjętej koncepcji dzieciństwa przez autora oraz tego, którego z uczestników komunikacji literackiej dotyka przemoc symboliczna; może być to odbiorca dziecięcy oraz dorosły pośrednik lektury. Czytelnicy poznając świat mają prawo do poznania autentycznych opowieści (poruszających wszystko to, co znajduje się w kręgu zainteresowań

dziecka w tym trudne tematy), jednak zbyt natrętna funkcja wychowawcza tekstu może stanowić swego rodzaju „ucisk czytelniczy” - o czym powinni pamiętać nie tylko autorzy ale wszyscy ci, którzy wprowadzają dziecko w świat lektury.

 

Słowa kluczowe:

literatura dla dzieci, dziecięcy odbiorca literacki, pośredni odbiorca tekstów

dla dzieci, przemoc symboliczna, opresja, antypedagogika

 

  DOI: 10.15503/onis2013-257-266

 

pdf pełna wersja