"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Motywacyjne i poznawcze zniekształcenia pamięci. Pamięć wyników edukacyjnych

Aleksandra Krogulska

Uniwersytet Jagielloński

krogulska.aleksandra@gmail.com

Krystian Barzykowski

Uniwersytet Jagielloński

krystian.barzykowski@onet.pl

 

Streszczenie:

Jedno z obserwowanych w literaturze naukowej zniekształceń dotyczy pamiętania osiągnięć edukacyjnych. Zauważono, że wśród uczniów i studentów występuje tendencja do podawania wyniku lepszego niż ten, który otrzymali. Przeprowadzone przez nas badania miały sprawdzić,

czy tendencja do podawania wyników lepszych niż w rzeczywistości będzie się wiązała z postrzeganiem sytuacji ich otrzymania na wymiarze: sprzyjająca – niesprzyjająca w ujawnieniu się indywidulanej wiedzy i zdolności. Uzyskane przez nas wyniki, nie dały jednak jednoznacznych

rezultatów i wskazują na potrzebę dalszych badań.

 

Słowa kluczowe:

pamięć, pamięć liczb, zniekształcenia pamięci, edukacja, motywacja

 

  DOI: 10.15503/onis2013-209-224

 

pdf pełna wersja