"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Prochowice jako cel strategii rozwoju

Marzena Bratuś

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

marzena_bratus@poczta.onet.pl

 

 

Streszczenie:

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie prac nad rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Gminie Prochowice jako założenia zawartego w strategii rozwoju regionu. Artykuł skupia się na w/w aspektach pod kątem poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Sprawdzono również poziom realizacji złożeń opisanych w strategii rozwoju.

Wstępna analiza wyników wykazała, iż sytuacja w zakresie wdrażania celu, jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Prochowice jest realizowany wg ustalonych założeń. Zauważalne jest, iż w badanej gminie prowadzone są działania skierowane na pozytywny rozwój.

 

Słowa kluczowe:

strategia, rozwój, cele, wdrażanie, rozbudowa kanalizacji, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, gmina, region, mieszkańcy gminy

 

  DOI: 10.15503/onis2013-198-206

 

pdf pełna wersja