"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Hiszpania anarchistów (1936-1937) jako przykład społeczności postkapitalistycznej

Hubert Kurdelski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

hubi9@wp.pl

 

 

Streszczenie:

W pierwszych dniach hiszpańskiej wojny domowej grupa biedaków napadła na oddział Banku Aragonii. Wykorzystując zamieszanie związane z rozpoczynającą się wojną domową ludzie ci zrabowali pieniądze. Choć napastnicy mogli spokojnie zniknąć z całym łupem praktycznie bez żadnych konsekwencji, podjęli decyzję, która stała się symbolem tamtych dni. Przytoczona historia świetnie oddaje poświęcenie i rodzaj ideowego zaangażowania uczestników ruchu, o którym będzie opowiadała niniejsza praca. To właśnie przepełnione tym samym duchem wzorce z zakresu funkcjonowania wspólnot sąsiedzkich, zdemokratyzowane struktury

zarządzania procesem produkcji oraz przemiany dotyczące dystrybucji i konsumpcji dóbr stanowić mogą istotne źródło inspiracji w formułowaniu odpowiedzi na pytanie: „Jak wyglądać może świat po kapitalizmie?”.

 

Słowa kluczowe:

historia Hiszpanii, anarchizm, wojna domowa w Hiszpanii, kapitalizm pracowniczy, rewolucja hiszpańska, komunizm wolnościowy, demokracja bezpośrednia

 

   DOI: 10.15503/onis2013-175-186

 

pdf pełna wersja