"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Jak nie postępować?

Polscy socjaliści międzywojnia wobec fenomenu bolszewizmu

Piotr Kuligowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

piotr.kuligowski.1990@gmail.com

 

 

Streszczenie:

Artykuł jest poświęcony stosunkowi polskich socjalistów okresu międzywojennego wobec fenomenu bolszewizmu. Z powodu specyfi ki rodzimej myśli socjalistycznej, która kształtowała się w warunkach braku niepodległego bytu państwowego, wiele z jej podstawowych idei nie

przystawało do koncepcji, a przede wszystkim – do praktyki rządów komunistycznych w Rosji. Krytyka bolszewizmu opierała się na czterech zasadniczych fi larach, czyli negacji antydemokratyzmu, kosmopolityzmu, napiętnowaniu powszechnie stosowanego terroru oraz instrumentalnego

wykorzystywania koncepcji duetu Marks-Engels.

 

Słowa kluczowe:

antykomunizm, bolszewizm, demokracja, PPS, rewolucja, socjalizm

 

  DOI: 10.15503/onis2013-164-174

 

pdf pełna wersja