"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców przegląd teorii i badań

Edyta Sokołowska

Uniwersytet Wrocławski

edytasokolowska1@gmail.com

 

Streszczenie:

Współcześnie w środowisku naukowym trwa dyskusja dotycząca przeobrażeń instytucji rodziny. Statystyki pokazują od lat wzrastającą liczbę rozwodów w państwach rozwijających  się i rozwiniętych, co potwierdza zasadność zajmowania się problematyką rozwodu i konsekwencjami jakie za sobą niesie dla członków rodziny. Rozwód jest tematem licznych publikacji, lecz skupiają się one głównie na radzeniu sobie z tą sytuacją osób rozwodzących się i ich dzieci. Coraz częściej dostrzega się jednak konieczność poznania długoterminowych konsekwencji rozwodu dla dzieci rozwodników. Artykuł zawiera przegląd wybranych podejść i badań na temat rozwodu, dzieci osób rozwiedzionych, ale przede wszystkim tych dotyczących dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców.

 

Słowa kluczowe: dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców, rozwód, rodzina, wydarzenie krytyczne, młody dorosły

 

 

 

  DOI: 10.15503/onis2013-109-122

 

pdf pełna wersja