"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Miecz Chrystusa. Chrześcijańskie inspiracje polskiego socjalizmu sprzedpowstania styczniowego

Piotr Kuligowski

 

Streszczenie

 Artykuł przedstawia dzieje chrześcij ańskiego odłamu polskiego socjalizmu na tle epoki, od zarania aż do jego schyłku po powstaniu styczniowym. Na podstawie tekstów z epoki zrekon-struowane zostało ówczesne pojmowanie socjalizmu, zasady programowe Gromad Ludu Pol-skiego oraz anatomia spisku ks. Piotra Ściegiennego. Tekst odtwarza także utopij ne koncepcje przebudowy społecznej Zenona Świętosławskiego oraz Ludwika Królikowskiego i w oparciu o nie ukazuje miejsce chrześcij ańskiego socjalizmu w polskiej myśli socjalistycznej.

 

slowa kluczowe:

 Bóg, Chrystus, chrześcijaństwo, socjalizm, utopia, własność, wspólnota

 

DOI: 10.15503/onis2012-50-61

 

pdf pełna wersja artykułu