"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych

Aleksandra Marcinkiewicz

 

slowa kluczowe:

 Uniwersytet Trzeciego Wieku, wykluczenie społeczne, marginalizacja, seniorzy,kształcenie ustawiczne

 

DOI: 10.15503/onis2012-458-467

 

pdf pełna wersja artykułu