"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

 Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzeniana niepełnosprawność

Zofia Urbanowicz

 

slowa kluczowe:

 niepełnosprawność, aspekty medyczne, automarginalizacja, niepełnosprawność prawna, skutki psychologiczne, stereotypy

 

DOI: 10.15503/onis2012-443-457

 

pdf pełna wersja artykułu