"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet

Agnieszka Imbierowicz

 

slowa kluczowe:

 Matka Polka, mit społeczny, macierzyństwo, kobieta, przemiany systemów wartości, ponowoczesność

 

DOI: 10.15503/onis2012-430-442

 

pdf pełna wersja artykułu