"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

Kontrakt socjalny w indywidualnej pracy z klientem. Raport z badań

Wioleta Kajak

 

slowa kluczowe:

 kontrakt socjalny, metoda pracy z indywidualnym przypadkiem, pomocspołeczna, pomnażanie potencjału klienta

 

DOI: 10.15503/onis2012-410-419

 

pdf pełna wersja artykułu