"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

 Przedszkolaki na start, czyli dzieci „wysokiej jakości” w drodze do sukcesu

Anna Mazurowska

 

slowa kluczowe:

 dzieciństwo XXI w., dziecko-inwestycja, dzieci „wysokiej jakości”

 

DOI: 10.15503/onis2012-405-409

 

pdf pełna wersja artykułu