"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Staropolskie zbiory wskazówek obywatelskich. Wybrane zagadnienia

 Eliza Orman

 

slowa kluczowe

 dworzanin-polityk, obowiązki obywatelskie, szlachcic-obywatel, parenetyka,polityka, recepcja dzieła, speculum („zwierciadło”), wzorzec osobowy, źródła literackie

 

DOI: 10.15503/onis2012-39-49

 

pdf pełna wersja artykułu