"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

Bibliografia taneczna. Stan literatury tanecznej w Polsce – perspektywy badawcze

Alicja Iwańska

 

slowa kluczowe:

 literatura taneczna – Polska, czasopisma taneczne, książki taneczne, tanecznestrony internetowe, polska bibliografia tańca, badania nad tańcem w Polsce, organizowanie biblioteki tanecznej

 

DOI: 10.15503/onis2012-389-402

 

pdf pełna wersja artykułu