"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 

Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie

Ilona Zakowicz

 

slowa kluczowe:

 starość, ciało, media, reklama, wizerunek, estetyzacja

 

DOI: 10.15503/onis2012-381-388

 

pdf pełna wersja artykułu