"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Społeczny odbiór osób homoseksualnych a edukacyjny potencjał filmu

Beata Działa 

 

slowa kluczowe:

 homoseksualizm, dyskryminacja, homofobia, fi lm, edukacja kulturalna,projekt antydyskryminacyjny

 

DOI: 10.15503/onis2012-358-373

 

pdf pełna wersja artykułu