"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Świat jako więzienie czyli rzeczywistość międzyludzka w czarnych okularach (Witolda Gombrowicza)

Katarzyna Bzowska

 

 slowa kluczowe:

 W. Gombrowicz, świat międzyludzki, forma, więzienie, M. P. Markowski, J. Jarzębski

 

DOI: 10.15503/onis2012-333-342

 

pdf pełna wersja artykułu