"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 „…tak jak odciska się w wosku pieczęć”. Mnemotechnika w kazaniach Peregryna z Opola

Marcin Kiełbus

 

slowa kluczowe:

 Peregryn z Opola, kazanie, ars praedicandi, egzemplum, ars memorativa, imagine sagentes

 

DOI: 10.15503/onis2012-309-314

 

pdf pełna wersja artykułu