"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Obrazując czarownice – niedocenione źródło w badaniach początków kształtowaniasię stereotypu czarownicy

Joanna Gacek

 

slowa kluczowe:

 czarownica, herezja, grafika, Ulrich Molitor, Malleus Malefi carum, Albrecht Dürer, Hans Baldung Grien

 

DOI: 10.15503/onis2012-297-308

 

pdf pełna wersja artykułu