"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

  Przerażające i satyryczne obrazy czarownic w literaturze łacińskiej

Anna Magdalena Wołek 

 

slowa kluczowe:

 literatura antyczna, magia, czarownice, satyra, przerażający, portret

 

DOI: 10.15503/onis2012-291-296

 

pdf pełna wersja artykułu