"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Pierwsze dni stanu wojennego w Nowej Hucie

Piotr Kapusta

 

slowa kluczowe:

 Stan wojenny, strajk, Nowa Huta, pacyfi kacja, internowanie, opozycja

 

DOI: 10.15503/onis2012-263-273

 

pdf pełna wersja artykułu