"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Znikające znaki. Czy można prześledzić losy polskich herbów rycerskich w świetle źródeł średniowiecznych?

Mateusz Gigoń

 

slowa kluczowe:

 heraldyka, drobne rycerstwo, odmiany herbowe, zanikanie herbów, społeczeństwo średniowieczne

 

DOI: 10.15503/onis2012-253-262

 

pdf pełna wersja artykułu