"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Rola kuratora rodzinnego w procesie kształtowania aspiracji życiowych podopiecznego – studium teoretyczne

Wioletta Kajak

 

slowa kluczowe:

 aspiracje życiowe, metody prowadzenia nadzoru kuratorskiego nad nieletnim,coaching, specyfika relacji kuratora z podopiecznym

 

DOI: 10.15503/onis2012-244-252

 

pdf pełna wersja artykułu