"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Racjonalność sprawców przestępstw przeciw mieniu – implikacje dla profilaktyki i resocjalizacji

Dominika Wójcik

 

slowa kluczowe:

 racjonalność, decyzja, przestępca, kara, resocjalizacja

 

DOI: 10.15503/onis2012-235-243

 

pdf pełna wersja artykułu