"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Współpraca optymalizująca oddziaływania wychowawcze w polskim i niemieckim młodzieżowym ośrodku resocjalizacyjnym

Daria Bobrzik

Marek Szecówka

 

slowa kluczowe:

 resocjalizacja, optymalizacja, analiza komparatystyczna, niemieckie i polskie ośrodki resocjalizacyjne, liberalizm - rygoryzm

 

DOI: 10.15503/onis2012-228-234

 

pdf pełna wersja artykułu