"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychodynamicznym

Liliana Kołodziejczak

 

slowa kluczowe:

 psychodynamika, paradygmat psychodynamiczny, psychoanaliza, ZygmuntFreud, zachowania antyspołeczne, przestępczość

 

DOI: 10.15503/onis2012-207-218

 

pdf pełna wersja artykułu